Какво е озонирането след пожар и как се прилага

Озониране на след пожар е процес на обработка на помещение, където е имало пожар, с цел да се премахнат неприятните миризми и да се унищожат бактерии и други микроорганизми, които могат да бъдат причина за здравословни проблеми.

Какво е озониране след пожар

Процесът на озониране се извършва с помощта на специална техника, която произвежда озон (О3). Това е вещество, което е силно окислително и може да разгради вредните вещества във въздуха. В процеса на озониране се използва специална техника, която произвежда озон и се разпръсква в помещението. Озонът се съдържа в помещението за определен период от време, което зависи от размера на помещението и от степента на замърсяване.

След като приключи процесът на озониране, помещението се вентилира, за да се премахнат остатъците от озон и да се осигури чист въздух. Озонирането на пожар може да се прилага в жилищни, офисни и промишлени сгради, където е имало пожар или други видове замърсяване на въздуха.

Как се прави озонирането след пожар

  1. Оценете обхвата на щетите, след самото почистване след пожар в София и определете необходимостта от озониране.
  1. Изчистете всички останки от горящия материал, като използвате подходящи инструменти и оборудване.
  1. Почистете повърхностите на стените, подовете, мебелите и другите предмети, които са били изложени на дима и огъня.
  1. Извършете тест за качество на въздуха, за да определите концентрацията на замърсяванията.
  1. Инсталирайте озонатор в помещението.
  1. Започнете процеса на озониране и настройте устройството на необходимата интензивност и време на работа.
  1. Проверете качеството на въздуха, след завършване процеса на озониране.
  1. При необходимост повторете процеса на озониране до постигане на желаните резултати.
  1. Почистете и дезинфекцирайте помещението отново, за да отстраните всички остатъци от дима и озона.
  1. Предприемете мерки за предотвратяване на бъдещи пожари, като редовно проверявате електрическата инсталация и другите потенциални източници на огъня.

Източник: TovarniPrevozi.bg

Scroll to Top