Ежегодно обслужване на автомобилните гуми

Автомобилът, както всяка друга лична собственост се нуждае от грижи, внимание, поддръжка. Това е свързано до известна степен и с по-малки или по-големи инвестиции.

Ако сега ви се  нагла да сменяте акумулатор, само, защото досегашният е изживял живота си, няма, какво да му му мислите. Тук, ще откриете всичко необходимо, в т. ч. УПОТРЕБЯВАНИТЕ ЧАСТИ СА ЕВТИНИ.

Ето и в какво се състои ежегодното обслужване на автомобилни гуми:

  1. Преглед и при нужда затягане на гайките на колелата;
  2. Почистване на колелата и гумите от прах, кал и др;
  3. Проверка с изряден монометър и поддържане на нормалното налягане – при гаражна температура;
  4. Проверка за плътността на вентилите и предпазни мерки на капачките им;
  5. Преглед на протектора – има ли забити в него твърди предмети и ако има да се извадят; да се провери дали не спада налягането на гумата и да се провери има ли спад в налягането;
  6. Проверка на наличността на монтажни инструменти и на приборите за пътно залепване (уплътняване) на гумите.

За опознаване на гумите трябва да се полагат системни грижи. Вижте за неизправност, повреда и обслужване на колелата и гумите:

http://vodoravno.com/2017/04/25/неизправност-повреда-и-обслужване-на;

Преди всичко трябва да се подбират подходящи гуми, отговарящи на размера джанти и една на друга (вътрешна и външна); да се спазват правилата; да не се претоварва автомобилът; да не се спра и тръгва рязко; да се пазят от остри предмети; да не се удрят в бордюри; да не се допуска съприкосновението им с масла, бензин и подобни; да се вулканизират периодично; да се съхраняват правилно, когато не се ползват дълго време.

Scroll to Top